תמ"א 38 בקצרה

תמ

בעקבות התחזיות שהציגה ועדת ההיגוי הממשלתית, בנושא ההיערכות הארצית לקראת רעידת אדמה עתידית. החליטה הממשלה בחודש מרס 2005, לאשר את תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. תכנית המכונה גם תמ"א 38, ולהוציאה לפועל. תמ"א 38 מטרת הפרויקט לאור העובדה, כי לצורך מימוש התכנית לחיזוק מבנים קיימים, יידרשו משאבים כספיים גדולים. משאבים כספיים גדולים […]