תמ"א 38

התחדשות עירונית היא תהליך מחולל צמיחה והתפתחות, שמטרתו להחיות את הרקמה העירונית הוותיקה לצד החדשה. ההתחדשות העירונית מתבצעת בתוך אזורים בנויים, המשמשים בעיקר למגורים, לתעסוקה ולמסחר.

תמ"א 38: שיפור הבטיחות והערך בבנייה

כמענה לצורך הקריטי במבנים עמידים בפני רעידות אדמה, תקנה תמ”א 38 משמשת אבן פינה לחיזוק, שיפור ולעיתים הרחבה של מבני מגורים. מסגרת משפטית מקיפה זו נועדה לא רק להבטיח את בטיחותה וביטחונה של הסביבה הבנויה בישראל, אלא גם לשדרג אותה, תוך מתן תועלות משמעותיות לבעלי הנכסים ולדיירים כאחד. משרדי עורכי דין המתמחים בתמ”א 38 מנווטים בנוף המשפטי, הרגולטורי והמוניציפלי המורכב, ומציעים שירותים שלא יסולא בפז לכל בעלי העניין המעורבים בפרויקטים מסוג זה.

מומחיות משפטית בפרויקטים של תמ"א 38

משרדנו מציע קשת רחבה של שירותים משפטיים המותאמים לפרויקטים של תמ”א 38, ומבטיח כי בעלי הנכסים, היזמים וועדי הדיירים מלווים במומחיות בכל שלב בתהליך. החל מהערכה ראשונית של זכאות הבניין על פי תקנות תמ”א 38 ועד לסיומו הסופי ורישום הפרויקט, הצוות שלנו מספק פתרונות משפטיים אסטרטגיים. השירותים כוללים:

 • מחקרי היתכנות וניתוח ראשוני : הצעת הערכות משפטיות לקביעת כדאיות הפרויקט תחת תמ”א 38, כולל תאימות רגולטורית ויתרונות פוטנציאליים.
 • משא ומתן וניסוח חוזים: ניהול משא ומתן והכנת הסכמים בין בעלי בתים, יזמים וקבלנים, המותאמים לשמירה על האינטרסים של לקוחותינו לאורך כל הפרויקט.
 • תאימות והיתרים רגולטוריים: ניווט במסגרות הרגולטוריות העירוניות והארציות המורכבות להשגת ההיתרים הדרושים, וידוא שכל ההיבטים של פרויקט תמ”א 38 עומדים בחוקים ובתקנות הנוכחיים.
 • יישוב סכסוכים: מתן ייצוג איתן בסכסוכים שעלולים להתעורר במהלך פרויקטים של תמ”א 38, כולל שירותי ליטיגציה, בוררות וגישור, לפתרון סכסוכים ביעילות וביעילות.
 • מימון פרויקטים וייעוץ מס: ייעוץ במבנה הפיננסי של פרויקטי תמ”א 38, לרבות הבטחת מימון וייעול חבויות המס, למקסום התועלות הכספיות לכל הצדדים המעורבים.

מחויבות למצוינות בשירותים המשפטיים של תמ"א 38

משרדנו נמצא בחוד החנית של השירותים המשפטיים של תמ”א 38, המשלבים ידע מעמיק בדיני בנייה, דיני מקרקעין ועמידה ברגולציה על מנת לספק ליווי משפטי מקיף. בין אם אתה בעל נכס, ועדת חברים או יזם המעורב בפרויקט תמ”א 38, הצוות שלנו מחויב להבטיח שהאינטרסים שלך מוגנים, זכויותיך נשמרות והפרויקט שלך מסתיים בהצלחה וביעילות.

על ידי בחירת המשרד שלנו, אתה מרוויח שותף אסטרטגי המסור לנווט את המורכבות של פרויקטים תמ”א 38, מתחילתם ועד למימוש. הגישה ההוליסטית שלנו מבטיחה התייחסות לכל היבט משפטי, מעניקה שקט נפשי ותורמת לשיפור הנוף העירוני בישראל באמצעות נכסים בטוחים, עמידים ויקרי ערך יותר.

תמ"א 38 בקצרה

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ”א 38) היא אוסף של תקנות, שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה בישראל. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, על ידי צוות גדול של מתכננים ויועצים שבראשו עמד האדריכל יונה פיטלסון. היא אושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת”י 413, נכנס לתוקף בשנת 1975 והיה למחייב החל מינואר 1980. לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה. לאור זאת, עלה חשש שבהתרחש רעידת אדמה חזקה בישראל, יגרום הדבר להתמוטטות מבנים רבים ולאלפי הרוגים.

עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן גבוהה יחסית, ונדרש מנגנון למימון העבודות. מטרתה של תמ”א 38 היא להעניק תמריץ כלכלי לחיזוק מבנים, על ידי הענקת זכויות בנייה מוגדלות וכן קיצור ההליכים הבירוקרטיים לקבלת היתר בנייה ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם.

זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ”א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1 בינואר 1980, ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413. לגבי מבנים שההיתר לבנייתם ניתן אחרי תאריך זה, אם נקבע על ידי מהנדס שלא נבנו על פי ת”י 413, כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיתר לגביהם, חלות הוראות התמ”א ללא תוספת זכויות בנייה. התמ”א אינה חלה על מבנים הפטורים מתקן 413, כולל מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ”ר ומבנים שאינם מאוישים רוב הזמן, כמו מחסנים. כמו כן התמ”א אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה.

תמ”א 38 חלה גם על מבני מגורים וגם על מבנים לשימושים אחרים. ע”פ נתוני הוועדה הבין משרדית לרעידות אדמה, עם החלת התכנית היו בישראל כ-80,000 מבנים עליהם התכנית חלה.

תמ"א 38 - חיזוק ועיבוי

 • במסגרת תמ”א 38/1 (חיזוק ועיבוי) מתבצעות עבודות חיזוק במבנה.
 • הדיירים מקבלים שיפוץ וחיזוק של הבניין, והרחבת הדירות הקיימות בהתאם לתנאים שסוכמו עם היזם.
 • היזם מקבל בתמורה את הזכות לבנות קומות חדשות על גג הבניין הקיים.
 • לצורך ביצוע התוכנית נדרש רוב של 66% מבעלי הדירות.
 • אם קיימים מתנגדים לתוכנית לאחר שהתקבל רוב של 66%, המפקח על המקרקעין או בית המשפט יכול לחייב אותם להסכים או להסמיך אדם אחר לחתום במקומם על התוכנית.

תמ"א 38 - הריסה ובנייה מחדש

 • תמ”א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש (תמ”א 38/2) היא תוכנית מתאר ארצית להריסת ובניית בניינים חדשים במקום.
 • בתמ”א 38/2, נחתמת עסקה בין היזם לבעלי דירות בבניין ישן.
 • במסגרת העסקה מעבירים בעלי הדירות ליזם את זכויות הבנייה במגרש ובבניין לשם הריסתו ובניית בניין חדש, שבו יהיו זכאים לדירה חדשה ומשופרת בתנאים שהוסכמו.
 • בניגוד לתוכניות פינוי-בינוי של מתחמי בניינים, אין צורך בשינוי תב”ע והוועדה המקומית מוסמכת לאשר את התוכנית. זה מקצר את משך הפרויקט, בהשוואה לפינוי-בינוי.
 • בית המשפט או המפקח על המקרקעין יכול להורות על קיום הפרויקט, גם אם יש התנגדות, כל עוד יש הסכמה של שני שלישים מבעלי הדירות – כאשר מדובר בבניין שיש בו לפחות 4 דירות ויותר מ-2 בעלי דירות.