תמ”א 38 בקצרה

בעקבות התחזיות שהציגה ועדת ההיגוי הממשלתית, בנושא ההיערכות הארצית לקראת רעידת אדמה עתידית. החליטה הממשלה בחודש מרס 2005, לאשר את תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. תכנית המכונה גם תמ”א 38, ולהוציאה לפועל.

תמ”א 38 מטרת הפרויקט

לאור העובדה, כי לצורך מימוש התכנית לחיזוק מבנים קיימים, יידרשו משאבים כספיים גדולים. משאבים כספיים גדולים בהם ככל הנראה התושבים לא יוכלו לעמוד. החליטה הממשלה, שבכדי לקדם ולעודד את יישום תכנית תמ”א. בעלי דירות, אשר יהיו מעוניינים לחזק ולשפר את עמידות בניינם בפני רעידות אדמה. יקבלו במסגרת תכנית תמ”א, אישור להקמת יחידות דיור נוספות בבניין.

יחידות הדיור הנוספות ימסרו לידי הקבלן, אשר יבצע את עבודות החיזוק. וכך יוכלו הדיירים להבטיח לעצמם בניין עמיד ומחוזק יותר בפני רעידות אדמה, וזאת מבלי לשאת בנטל הכספי, עבור חיזוק המבנה.

חשוב לציין, כי לאור עבודות החיזוק והשיפוץ, שייערכו במבנה בהתאם לתקנון תמ”א. שמאים מעריכים כי ערך הדירות עשוי לזנק בכ – 15%-30% אחוזים, וזאת ללא כל הוצאה כספית מצד הדיירים.

חוזה תמ”א 38

חוזה תמ”א הנחתם עם הקבלן, הינו למעשה עסקת נדל”ן לכל דבר ועניין. לפיכך, מעמד החתימה על החוזה הינו למעשה מעמד של מכירה. מכירה המקנה לקבלן את מלוא הזכויות על גג המבנה, מעין עסקת קומבינציה.

ייצוג משפטי לדיירים

בגין העובדה כי מדובר בעסקת מקרקעין, מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין מיומן ומקצועי. שכירת שירותיו של עו”ד המתמצא בפרטי תקנון תכנית המתאר הארצית – תמ”א 38 חשוב מאוד. עוה”ד יוכל להעניק לדיירים הסבר מפורט על זכויותיהם וחובותיהם, זכויות וחובות על פי תקנון תמ”א. וכן גם לייצג את האינטרסים שלהם מול הקבלן, (עמידה בלוח זמנים,תמיכה,ערבויות ועוד…). בנוסף תפקידו של העו”ד לוודא כי אין חריגות לא חוקיות בתכנית.

יתרונות המשרד שלנו

משרד עורך דין מקרקעין ונוטריון עוז כהן, אשר צבר ידע וניסיון רב בתחום תמ”א 38, מעניק ליווי וייעוץ משפטי מקצועי לאורך כל שלבי תכנית הבנייה מול הקבלן. החל משלב בניית תנאי החוזה ווידוי רישום צו הבית המשותף, בהתאם לתקנון תמ”א, דרך החתימה על ההסכם, ועד לסיום הבנייה. כאשר, ההוצאות בעבור שכר טרחת עורך הדין, ישולמו על ידי הקבלן מסירת סכום לדיירים ולא ישירות לעו”ד, וזאת כחלק מתנאי החוזה המנוסחים בהתאם להוראות תקנון תמ”א 38.

לתשומת ליבכם

המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כלליות בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. התוכן של אתר זה עשוי שלא לשקף התפתחויות משפטיות עדכניות, פסקי דין או הסדרים. צפייה באתר זה או פנייה למשרדנו אינם מקימים יחסי עורך דין-לקוח. נא לא לשלוח לנו מידע סודי עד למועד שבו נוצרו יחסי עורך דין-לקוח. אנו ממליצים לפנות לייעוץ של יועצים משפטיים מוסמכים המורשים בתחום השיפוט שלך לגבי כל בעיה משפטית שתהיה לך.