תיקון ליקויים בדירה מושכרת

מגורים בדירה מושכרת הם פתרון נפלא עבור רבים מהאנשים אך גם מחייבים אותנו להתמודד עם ליקויים הקימיים בדירה המושכרת. ליקויים אלו יכולים להשפיע משמעותית על איכות החיים בדירה ועלולים להוביל לאי נוחות, מפגעי בטיחות, ואף נזקים כספיים.

 

במאמר הזה נתמקד בהבנת  הליקויים הנפוצים ביותר בדירות מושכרות, תוך התייחסות לחובותיהם של המשכיר והשוכר בנוגע לתיקונם. נדון גם בצעדים שניתן לנקוט במקרים בהם המשכיר מסרב לתקן ליקויים. בואו נתחיל.


מה הם הליקויים הנפוצים היכולים לקרות בדירה מושכרת?

כאשר אנחנו מדברים על ליקויים בדירה מושכרת, אנחנו מתייחסים לליקויים הנפוצים היכולים לקרות בכל מבנה מגורים וכלולים בתיקונים בחוזה מול המשכיר. כמובן שישנם גם ליקויים קיצוניים או מקרי קיצון שמצריכים התייחסות נפרדת ואף התייעצות עם עורך דין מומחה בנושא. אז מה הם הליקויים הנפוצים שמצריכים התייחסות בחוזה?

בעיות אינסטלציה:

נזילות מצנרת, ברזים וכיורים.

סתימות בכיורים, ביוב ובאסלות.

לחץ מים נמוך.

בעיות חשמל:

קפיצות מתח.

תקלות במפסקים ובשקעים.

תאורה לקויה.

בעיות בטיחות:

ריצוף רופף או רעוע.

מעקות בטיחות לא תקינים.

דלתות וחלונות שלא נסגרים היטב.

בעיות איטום:

חדירת מים מהגג או מהקירות.

עובש ורטיבות.

נזקי מים.

בעיות תברואה:

מזיקים (כגון תיקנים, עכברים).

לכלוך ופסולת.

ריחות לא נעימים.

 

מהם הליקויים שהמשכיר מחויב לתקן בדירה?

חוק השכירות ההוגנת מגדיר את חובותיו של המשכיר בנוגע לתיקון ליקויים בדירה מושכרת. חוק זה נועד להבטיח תנאי מגורים ראויים עבור השוכר, תוך שמירה על איזון בין זכויותיו וחובותיו של כל צד.

 

המשכיר מחויב לתקן כל ליקוי:

 • הגורם הפרעה משמעותית לשימוש הרגיל או המוסכם בדירה.
 • שאינו קל ערך.
 • שלא נגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר של השוכר בדירה.
 • שלא נגרם כתוצאה מנסיבות שהמשכיר לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן.

 

להלן דוגמאות לליקויים שהמשכיר מחויב לתקן:

 • נזילות מצנרת.
 • תקלות בחשמל.
 • ריצוף רופף או רעוע.
 • חדירת מים מהגג או מהקירות.
 • מזיקים (כגון תיקנים, עכברים).

חשוב לציין:

המשכיר אינו מחויב לתקן ליקויים קלים, כגון נורה שרופה או מדף רופף. במקרים מסוימים, ייתכן שהשוכר יהיה זכאי להפחתת דמי שכירות עבור ליקויים שלא תוקנו. במקרים חמורים, ייתכן שהשוכר יהיה רשאי לבטל את חוזה השכירות.

המלצות:

 • תיעוד הליקויים – צילום תמונות ותיאור מפורט.
 • פנייה בכתב למשכיר בדרישה לתיקון.
 • שמירה על קבלות וחשבוניות עבור תיקונים שבוצעו על ידי השוכר.
 • במקרה של אי שיתוף פעולה מצד המשכיר, פנייה לעזרה משפטית.

 

מהם הליקויים שהשוכר מחויב לתקן בדירה?

לצד חובת המשכיר לתקן ליקויים משמעותיים, קיימים גם ליקויים שהשוכר אחראי לתקן על חשבונו.

השוכר מחויב לתקן כל ליקוי:

שנגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר בדירה ושלא משפיע באופן משמעותי על השימוש הרגיל או המוסכם בדירה.

דוגמאות לליקויים שהשוכר מחויב לתקן:

 • נזילה שנגרמה כתוצאה מסתימה בכיור.
 • נורה שרופה.
 • מדף רופף.
 • כתם על הקיר.

חשוב לציין:

במקרים מסוימים, ייתכן שהמשכיר יסכים לתקן ליקויים שהשוכר אחראי להם, בתשלום נוסף. מומלץ להתייעץ עם המשכיר לפני ביצוע תיקונים על חשבון השוכר.

המלצות:

 • תיעוד הליקויים – צילום תמונות ותיאור מפורט.
 • פנייה בכתב למשכיר לפני ביצוע תיקונים.
 • שמירה על קבלות וחשבוניות עבור תיקונים שבוצעו.

 

הבנת חובותיו של השוכר בנוגע לתיקון ליקויים, בשילוב תיעוד נכון ותקשורת פתוחה עם המשכיר, יסייעו למנוע חיכוכים ומחלוקות.

ליקויים שהשוכר לא רשאי לדרוש מהמשכיר

חוק השכירות ההוגנת קובע מספר מקרים חריגים בהם השוכר לא רשאי לדאוש מהמשכיר לתקן ולטפל בליקויים הקיימים בדירה, אלא אם כן קיימת הוראה מיוחדת בחוזה השכירות:

 • ליקויים שנובעים מנסיבות שהמשכיר לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן בעת כריתת חוזה השכירות.
 • ליקויים שהמשכיר לא היה יכול למנוע.
 • תיקון הליקויים באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או מטיל על המשכיר חיוב השונה באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים.

 

דוגמאות לליקויים שהשוכר לא רשאי לדרוש מהמשכיר לתקן:

 • נזילה שנגרמה כתוצאה מרעידת אדמה.
 • נזק שנגרם כתוצאה מפגעי מזג אוויר קיצוניים.
 • פגם ביסודות הבניין.

חשוב לציין:

במקרים מסוימים, ייתכן שהשוכר יהיה זכאי לפיצוי מהמשכיר עבור ליקויים שלא תוקנו. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני שכירות ובתים משותפים במקרים מורכבים.

 

מה ניתן לעשות כאשר המשכיר לא מעוניין לטפל בליקויים?

אי תיקון ליקויים על ידי המשכיר לאחר פנייה בכתב מהשוכר עלול להוביל למספר צעדים אפשריים:

תיקון עצמי:

השוכר רשאי לתקן את הליקויים בעצמו ולקזז את הוצאות התיקון מדמי השכירות, תוך שמירה על קבלות וחשבוניות והצגתן בעת הצורך. חשוב לוודא שהתיקון בוצע באופן מקצועי וראוי, וכמובן שמומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני ביצוע תיקון עצמי.

הפחתת דמי שכירות:

במקרים מסוימים, השוכר רשאי להפחית את דמי השכירות באופן יחסי לחומרת הליקויים ולתקופה בה לא תוקנו.

חשוב להודיע למשכיר בכתב על הפחתת דמי השכירות ולפרט את הסיבות לכך, גם כאן, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין כדי להעריך את הפחתת דמי השכירות הנכונה.

פנייה לבית משפט:

במקרים חמורים, בהם המשכיר מסרב לתקן ליקויים משמעותיים, השוכר רשאי לפנות לבית משפט ולבקש צו שיחייב את המשכיר לתקן את הליקויים. ייתכן שהשוכר יהיה זכאי גם לפיצוי עבור נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהליקויים.

פנייה לבית משפט היא הליך מורכב ויקר, ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני נקיטת צעד זה.

לסיכום, חוק השכירות ההוגנת מגדיר את חובותיהם של המשכיר והשוכר בנוגע לתיקון ליקויים בדירה מושכרת. חוק זה נועד להבטיח תנאי מגורים ראויים עבור השוכר, תוך שמירה על איזון בין זכויותיו וחובותיו של כל צד. המשכיר מחויב לתקן כל ליקוי משמעותי הפוגע באופן משמעותי בשימוש הרגיל או המוסכם בדירה. בנוסף, במקרים חריגים, ייתכן שהמשכיר לא יהיה מחויב לתקן ליקויים שנובעים מנסיבות שלא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שתיקונם בלתי אפשרי. במקרים אלה, ייתכן שהדייר יהיה זכאי לפיצוי מהמשכיר עבור ליקויים שלא תוקנו.

לתשומת ליבכם

המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כלליות בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. התוכן של אתר זה עשוי שלא לשקף התפתחויות משפטיות עדכניות, פסקי דין או הסדרים. צפייה באתר זה או פנייה למשרדנו אינם מקימים יחסי עורך דין-לקוח. נא לא לשלוח לנו מידע סודי עד למועד שבו נוצרו יחסי עורך דין-לקוח. אנו ממליצים לפנות לייעוץ של יועצים משפטיים מוסמכים המורשים בתחום השיפוט שלך לגבי כל בעיה משפטית שתהיה לך.