תביעת קבלן על נזקי רטיבות וליקויי בנייה

הגדרת ליקויי בנייה

בענף הבנייה, ליקויי בנייה הם פגמים או חריגות מהתקנים הטכניים, החוקיים או מהמפרטים הנדרשים. חלוקתם של הליקויים עשויה להיות לפי מועד הגילוי וכן לפי השלכותיהם על ביצועי המבנה ועמידותו.

 • ליקויי בטיחות: כוללים סכנות הנגרמות מחוסר התאמה לדרישות הבטיחות.
 • ליקויים אסתטיים: כגון פגמים בצביעה, סדקים בקירות ואי-אחידות בריצוף.
 • ליקויי פונקציונליות: מפריעים לשימוש היומיומי בנכס, למשל דלתות שאינן נסגרות כהלכה.
 • ליקויי בנייה מבניים: קשורים ליסודות המבנה, קונסטרוקציה ותשתיות.

ליקויי בנייה יכולים להוביל לנזקי רטיבות, אשר כוללים בעיות כמו חדירת מים והופעת עובש. על קבלן הבנייה מוטלת האחריות לתקן ליקויים אלו, תוך כיבוד פרקי זמן המקובלים בתחום ובהתאם להסכמים החוזיים. במידה והפתרונות המוצעים לא מתבצעים כראוי, ישנה אפשרות להגיש תביעה נגד קבלנים על מנת לקבל פיצויים על הנזק הנגרם.

יש לשים לב כי לתביעות מסוג זה יש אחוזי הצלחה גבוהים המובילים לפיצוי כספי, והתהליך מתחיל בקבלת חוות דעת מקצועית לצורך הערכת הנזקים והוכחת הקשר סיבתי לליקויי הבנייה הקיימים.

זכויות הקבלן עפ”י חוק

בחקיקת ישראל, קבלנים בתחום הבנייה נהנים מסדרה של זכויות שמוגדרות בחוק. תחום הבנייה מפוקח ומסדיר כדי להבטיח שוויון וביטחון לצדדים השונים המעורבים בתהליך.

תקופת אחריות: קבלן המוכר דירה חדשה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו לאחר מסירת הדירה לקונה. זכות זו מלווה לעיתים קרובות בחובת התיקון במסגרת תקופת בדק שקבועה בחוק.

 • תקופת הבדק: תקופה הנקבעת ללאחר מסירת הדירה, בה הקבלן חייב לתקן ליקויים שהתגלו.

תקופת אחריות מורחבת: ליקויים מסוימים כמו רטיבות עשויים לחייב אחריות מורחבת, אשר עלולה להימשך עד 20 שנה.

זכות לתשלומים: קבלנים נושאים בזכות לדרוש ולקבל תשלומים עבור עבודתם, עפ”י הסכמים מול הלקוח ועפ”י הסכמי שלבים המוגדרים בחוזה.

מיגון מפני תובענות שווא: החוק מגן על קבלנים מפני תביעות שאינן מוצדקות ונותן להם זכות להגנה משפטית.

בסופו של דבר, חשוב לזכור שזכויות הקבלן מסוגלות לשמש כבסיס ליציבות ואמון בין הלקוחות והקבלנים, כאשר שני הצדדים יודעים את זכויותיהם ומחויבותיהם עפ”י החוק.

נזקי רטיבות ואחריות עליהם

נזקי רטיבות בבנייה יכולים להיות קריטיים ולהשפיע על מבנה הנכס וערכו. חשוב להבין אחריות הקבלן החלקית או המלאה עבור תיקונם.

רטיבות כתוצאה מליקויי בנייה

רטיבות עלולה להופיע כתוצאה ממגוון ליקויי בנייה, כגון חדירת מים דרך הקירות, גגות לא אטומים או בעיות במערכת הביוב. אירועים אלה יכולים לגרום לעובש, פגיעה במבנה הנכס ובריאות דייריו.

אחריות הקבלן לפי החוזה

הקבלן נושא באחריות לפי החוזה שנחתם בינו לבין לקוחותיו. בדרך כלל, תקופת אחריות זו מחולקת לשניים: תקופת הבדק שבה על הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר מסירת הנכס, ותקופה ארוכה יותר שבה אחריותו נמשכת לליקויים מסוימים כמו בנייה פחות איכותית.

אחריות הקבלן במסגרת אחריות חוקית

נוסף על האחריות שמוסדרת בחוזה, לפעמים ישנה אחריות חוקית הנטלה על הקבלן. זו יכולה להכליל אחריות לתקנות בטיחות, תקנים טכניים וכדומה, ולהימשך לאחר תקופת האחריות הרגילה שנקבעה בחוזה.

תהליך הגשת תביעה

בהגשת תביעה על נזקי רטיבות וליקויי בנייה, צעד ראשון הוא איתור ותיעוד מדויק של הליקויים. רכשו שירותי מומחה בבנייה על מנת לבדוק את הנזק ולהכין דוח מקצועי. לאחר מכן, יש לנסח כתב תביעה ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון דוחות מומחים ותיעוד ויזואלי של הליקויים.

הנה צעדי התהליך:

 1. איתור ותיעוד: צלמו ורשמו כל ליקוי ונזק.
 2. השגת דוח מומחה: העזרו באיש מקצוע לקבלת דוח מסודר.
 3. ריכוז מסמכים: אסמכתאות מקרקעין, חוזים, ותקשורת עבר.
 4. ניסוח כתב תביעה: קבעו את הסעד המבוקש ופרטו את הנזקים.
 5. הגשת התביעה: ניתן להגיש את התביעה בבית המשפט המחוזי או בהתאם להליך הקביל.

לאחר הגשת התביעה, צפוי תהליך משפטי שמכונן עימות בין הצדדים, עליהם להציג את טיעוניהם וראיותיהם לפני השופט. לעיתים, יתכן והנאשם יציע פשרה על מנת לסיים את המחלוקת מחוץ לבית המשפט.

על פי נתונים, רוב התביעות על ליקויי בנייה זוכות בפיצוי כספי, דבר שמעלה את המודעות לחשיבות התהליך הנכון של הגשתה. התהליך יכול להיות ארוך ומורכב, אך שמירה על סדר ומדויקות בתיעוד ובהכנת המסמכים עשויים לפשט ולקצר את הדרך להשגת הצדק המשפטי.

הוכחת נזק וקשר סיבתי

בתביעה נגד קבלן על ליקויי בנייה ונזקי רטיבות, חשוב להציג הוכחות מוצקות של הנזק והקשר הסיבתי בין הנזק לפעולות הקבלן.

איסוף ראיות

הצעד הראשון בהוכחת נזקי רטיבות וליקויי בנייה הוא איסוף ראיות. יש לאסוף תמונות ווידאו המתעדים כיצד הנזק נראה לכאורה, הן מבחינה חזותית והן מבחונה פונקציונלית. ראיות אלו יכולות לכלול תיעוד של סדקים בקירות, רטיבות, עובש, ואחרים. בנוסף, רצוי לשמור על כל המסמכים הקשורים בבנייה ובתיקונים שבוצעו, כולל חוזים, התכתבויות וקבלות.

חוות דעת מומחה

לאחר שנאספו הראיות, מומלץ לפנות למומחה לחוות דעת מקצועית. מומחה בתחום הבנייה יכול לאתר את מקור הליקויים והרטיבות ולקבוע את המנגנון שגרם להם. חוות דעת זו תשמש בסיס להוכחת הקשר הסיבתי בין עבודת הקבלן לנזק שנגרם. היא תוכל לשמש כראיה חזקה במהלך הליך משפטי ולסייע בהצבת האחריות על הקבלן.

הערכת סכום התביעה

בחינת סכום התביעה במקרה של נזקי רטיבות וליקויי בניה מחייבת קבלת אימוץ מדויק של הנזקים הגופיים בנכס. לצורך כך, יש לבצע הערכה מקצועית אשר תכלול:

 • בדיקה טכנית של הליקויים על ידי מומחה כגון מהנדס או אדריכל.
 • קבלת הצעות מחיר לתיקון הליקויים ממספר קבלנים מוסמכים.
 • הערכת עלות עתידית לתחזוקה ומניעת נזקים חוזרים.

לאחר איסוף וניתוח המידע, יש לבחון את האחריות של הקבלן לתיקון ליקויים שונים. האחריות היא לרוב מוגבלת בזמן וחלוקה לתקופות שונות, בהתאם לחוק.

בעת חישוב סכום התביעה, יש לאמוד:

 • עלויות תיקון – כולל עבודות פיצוץ, חדשות וחלפים.
 • עוגמת נפש – בגין ההפרעה והתקלות החיים היומיומיים.
 • אובדן שימוש – אם הנכס היה בלתי ניתן לשימוש לתקופה כלשהי.

מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מתמחה בתביעות קבלן לצורך עריכת התביעה והחלטה בדבר הסכום הנדרש. יש לזכור, תביעה מוצלחת מבוססת על תיעוד מדויק ואומדן מקצועי של הנזקים.

תביעות נגד מבצעי עבודות משנה

בעת קניית דירה חדשה או ביצוע שיפוצים, לעיתים קונים מתמודדים עם ליקויי בניה או נזקי רטיבות הנובעים מעבודתם של מבצעי עבודות משנה. בשוק הבנייה, מבצעי עבודות משנה הם קבלנים או מלאכים שהתמחו בתחומים ספציפיים ונשכרו על ידי קבלן ראשי או בעלי דירות. עבודות כגון אינסטלציה, חשמל, איטום ועוד, אם לא בוצעו כהלכה, עשויות להביא לבעיות משמעותיות.

משפטית, קיימת אחריות משפטית של מבצעי עבודות משנה לתיקון ליקויים שבצעו. כאשר ליקויים מתגלים, דרישה לתיקון עשויה להגיע מהקונים החדשים או מבעלי הדירות הקיימים. יש המקרים שבהם יש להגיש תביעה נגד הקבלן, ובמקרים אחרים – ישירות נגד מבצעי העבודות משנה.

תהליך התביעה מתחיל באיתור ותיעוד הליקויים, כולל קבלת הערכות ממומחים במידת הצורך. לאחר מכן, יש לפנות בכתב למבצעי העבודות המשנה עם דרישה לתיקון או פיצוי. אם התיקון או הפיצוי לא מספקים, ניתן להעלות את המקרה לבית המשפט.

דוגמאות לתביעות נפוצות:

 • אחריות לתיקון רטיבות בחדרי אמבטיה
 • איטום לקוי בגגות ומרפסות
 • קירות בעלי סדקים מהותיים
 • פגמים במערכות החשמל או התקנתם באופן שאינו עומד בתקן

במידה ותיקונים לא מתבצעים או לא עומדים בקריטריונים המקצועיים, ניתן לחפש מענה בבתי המשפט על ידי תביעת הקבלן או מבצעי העבודות משנה לדרישת תיקון, הנחה במחיר או פיצויים מתאימים לנזק.

הליך משפטי והקדמת ראיות

בהליך משפטי הנוגע לתביעת קבלן על נזקי רטיבות וליקויי בנייה, תובעים נדרשים להקדים ראיות משכנעות לתמיכה בטענותיהם. ראיות אלו יכולות להיות בצורה של תצלומים של הנזקים, חוות דעת של מומחים בבנייה, ודוחות שמאיים. מרכיב מרכזי בקדמת הראיות הוא הגשת חוות דעת מומחה, שהיא מסמך שנערך על ידי בעל מקצוע המזהה ומסביר את הגורמים לליקויים ולרטיבות.

ייתכן שיהיה צורך גם בהצגת עדויות בכתב, המורכבות מהתקשורת עם הקבלן לגבי הניסיונות לתקן את הליקויים, וזאת לצורך הוכחת קיום קשר עסקי וניסיון לפתרון בדרכי שלום. מידע זה יכול לכלול דואר אלקטרוני, מכתבים רשמיים ושיחות טלפון.

בהתאם ל**חוק המכר**, אחריות הקבלן קיימת על פי תקופות זמן מוגדרות לאחר מסירת הנכס. תקופת האחריות מחייבת את הקבלן לתקן ליקויים שנמצאו והודעו לו בזמן ההגנה.

במידה והתביעה מגיעה לבית משפט, הגשת הראיות והצגתן תזדמננה במהלך שלבי ההוכחה במשפט. מומלץ לנהל את התיק באופן מסודר תוך ריכוז כל ראיות אלו בסדר כרונולוגי ומקצועי, על מנת לשכנע את בית המשפט במקרה של הגעה למשפט.

הלכות ופסקי דין רלוונטיים

בהקשר של תביעות קבלנים על נזקי רטיבות וליקויי בנייה, ישנן הלכות ופסקי דין שעשויים להיות רלוונטיים לקובל ולנתבע. חשוב שלקוחות יבינו את האחריות של הקבלן ואת המנגנונים המשפטיים העומדים לרשותם.

אחריות הקבלן: לעיתים, הדין מציב אחריות על הקבלן לתקן ליקויים שונים אשר מתגלים לאחר מסירת הדירה. על פי הדין, האחריות זו מוגבלת בזמן [חוק המכר דירות (בטחון לרוכש)][1].

תקופת האחריות: אחריות זו מתחלקת לשתי תקופות: קצרה ואר

פיצויים והשלכות של פסק דין

בעת קבלת פסק דין בתביעת קבלן על נזקי רטיבות וליקויי בנייה, התוצאות יכולות להיות רבות ומשמעותיות. ראשית, ניתן להתחיל בהבנה שפיצויים אלה נועדו להחזיר את הרוכש למצבו הראשוני לפני נזק הרטיבות או הליקוי. פיצויים אלו יכולים להשתנות ולהתאים לגודל ולחומרת הנזק.

 • פיצוי כספי: קבלן עשוי להידרש לשלם פיצוי לדייר בעקבות הנזקים. סכום זה עשוי לכלול את עלות התיקון ואף פיצוי עבור נזקים עקיפים כגון הפרעות ואי-נוחות.
 • תיקון הנזק: במקרים מסוימים, הקבלן יתבקש לתקן את הנזק בעצמו, תוך שמירה על איכות והתאמה לתקנים.

השלכות של פסק דין עשויות לכלול:

 • ביצוע הפיצויים: החל מהתשלום ועד לתיקון הנזק.
 • שינויים במשך הזמן: לקבלן יש מועדים מוגבלים לביצוע התיקונים.
 • הענקת צו ביצוע: במידה והקבלן לא מתקן או משלם, ניתן לקבל צו ביצוע שמאפשר פינוי ביצוע של הפיצויים.

יצוין כי המסלול המשפטי יכול להיות ארוך ומורכב, ולכן חשוב שהדיירים יהיו מודעים לאופציות ולהשלכות של פסק הדין. יידרש מעורבות משפטית מיומנת להבטחת זכויות הדיירים ולשמירה על התהליכים לפי החוק.

לתשומת ליבכם

המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כלליות בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. התוכן של אתר זה עשוי שלא לשקף התפתחויות משפטיות עדכניות, פסקי דין או הסדרים. צפייה באתר זה או פנייה למשרדנו אינם מקימים יחסי עורך דין-לקוח. נא לא לשלוח לנו מידע סודי עד למועד שבו נוצרו יחסי עורך דין-לקוח. אנו ממליצים לפנות לייעוץ של יועצים משפטיים מוסמכים המורשים בתחום השיפוט שלך לגבי כל בעיה משפטית שתהיה לך.