שיפוץ בבניין משותף

מי חייב לשלם על שיפוץ בבניין משותף? בין אם מדובר בשיפוץ יסודי או קוסמטי, לעיתים לא כל הדיירים מעוניינים לשלם על השיפוץ וייתכן שאם חלקם יתנגדו לשיפוץ. מה ניתן לעשות?

שיפוץ בניין משותף שהגיע לבית המשפט

במקרה שהובא לפני בית המשפט, סירבו מספר דיירים להשתתף בהוצאות שיפוץ יסודי שנערך לבניין. הדיירים טענו, כי השיפוץ שנערך בבניין בוצע ברמה גבוהה יותר ממה שהיה בעבר. כלומר, הם טענו שהשיפוץ הינו ברמה גבוהה יותר ממה שהיה קודם לכן, וחובתם להשתתף – היא רק במקרה של שיפוץ בסיסי, ברמה הזהה למה שהיה קודם.

התובעים טענו, כי לא היה הכרחי להחליף את כל הריצוף ברחבת הבית המשותף, אלא רק את זה השבור. כמו כן הם טענו, שלא היה מקום להחליף את החיפוי החיצוני שהיה מחומר זול, בקרמיקה חדשה ויקרה יותר.

בית המשפט דחה טענת השכנים וחייב אותם לשלם את מלוא עלות התיקון, אע"פ שהתיקון בוצע בסטנדרטים גבוהים יותר.

גם אם השיפוץ לא הכרחי – צריך להשתתף

במקרה אחר, קבע בית המשפט, כי גם החלטה על ביצוע שיפורים מחייבת את כל הדיירים. כלומר אם החלטה על ביצוע שיפורים ברכוש המשותף התקבלה ברוב, ההחלטה מחייבת את כל הדיירים, גם אם מדובר בשיפוץ בניין משותף שאינו הכרחי. כדוגמת מערכת אינטרקום חדשה, גינון, התקנת תיבות דואר חדשות וכו'.

באותו מקרה, סירבו מספר דיירים להשתתף בהוצאות של סיוד, החלפת שערים, צביעת הגדר, גינון והתקנת תיבות דואר. הם טענו ששיפורים אלו אינם נחוצים וניתן לחיות באופן סביר גם בלעדיהם.

בית המשפט קבע, כי החלפת גדרות כניסה לגינה,. התקנת ארון לשעוני מים ותיבות דואר חדשות הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין,. שנועדה לשמור על הרכוש המשותף. בית המשפט גם לא ראה בהחלטה על הקמה ושדרוג של הגינה כיוצאת דופן.

הפועל היוצא מכל האמור הוא, כי החלטה שנתקבלה ברוב דעות באסיפה הכללית של בעלי הדירות, מחייבת את כל בעלי הדירות ללא יוצא מהכלל, לרבות החלטה בעניין שיפורים ברכוש המשותף של הבית.

איך מקבלים החלטה על שיפוץ בניין משותף או על שיפור?

החלטה על שיפוץ בניין משותף באופן יסודי, או שיפור הבניין,. מתקבלת במסגרת אסיפת דיירים על פי החלטה של רוב הדיירים. כלומר צריך לכנס אסיפת דיירים, לשם קבלת החלטה על ביצוע שיפוץ. או שדרוג של הבית ופועלים לפי החלטתה.

מסקנה זו, אינה ידועה. מרבית מהדיירים סבורים, כי לא ניתן להכריח אותם בשום דרך לבצע שיפורים בבית משותף, כגון אינטרקום ותיבות דואר, והם סבורים שיש להם זכות ווטו. אולם המצב לא כך, וכפי שראינו באמצעות החלטה של הרוב, ניתן לחייב את כלל השכנים.

אילו הוצאות מחייבות הסכמת כל בעלי הדירות?

הוצאות חריגות במיוחד, כגון מעלית, או כל הוצאה אחרת. שהיא חריגה במיוחד, מחייבת הסכמת כל בלי הדירות.

מי שמוסמך להכריע כי שיפוץ בניין משותף, או שדרוג מסוים. הינו חריג ומחייב הסכמת כל בעלי הדירות – הוא המפקח על המקרקעין.

כולם צריכים להשתתף ולא רק מי שהליקוי מפריע לו

לפי חוק המקרקעין – במקרה של ליקוי בבית המשותף,. כל הדיירים ללא יוצא מן הכלל צריכים להשתתף. ולא רק אלו שנפגעים במישרין מן הליקוי. למשל: אם יש בעיה באיטום הגג, כולם צריכים לשלם. עבור התיקון ולא רק בעלי דירות הגג.

לתשומת ליבכם

המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כלליות בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. התוכן של אתר זה עשוי שלא לשקף התפתחויות משפטיות עדכניות, פסקי דין או הסדרים. צפייה באתר זה או פנייה למשרדנו אינם מקימים יחסי עורך דין-לקוח. נא לא לשלוח לנו מידע סודי עד למועד שבו נוצרו יחסי עורך דין-לקוח. אנו ממליצים לפנות לייעוץ של יועצים משפטיים מוסמכים המורשים בתחום השיפוט שלך לגבי כל בעיה משפטית שתהיה לך.