מי משלם על המעלית בבית משותף

אחת ולתמיד – מי משלם על המעלית בבית משותף? נושא התשלום על הקמת ותחזוקת המעלית בבתים משותפים היה ועודנו נושא טעון. משום מה ישנם שכנים מסויימים, השכנים שגרים בקומת הקרקע או כאלו שלא מעוניינים להשתמש במעלית, שמסרבים לשלם על הקמת מעלית או תחזוקתה למרות החלטה של ועד הבית. בכתבה זו ביקשנו לרכז עבורכם מי חייב לשלם על הקמת ואחזקת מעלית בבית משותף.

האם שכן המתגורר בקומת קרקע צריך לשלם בהוצאות של תחזוקת מעלית בבית משותף?

לאחרונה פנה אל משרדנו לקוח עם בעיית סכסוך שכנים, הלקוח המתגורר בבית משותף בירושלים, שם הותקנה מעלית לפני 5 שנים. הוא סיפר שהשכנים, שלא היו מעוניינים בהתקנת המעלית בזמנו, ובעיקר השכן מקומת הקרקע, מסרבים לשלם בגין עלויות התחזוקה שלה. הם טוענים: “אנחנו בכלל לא רצינו מעלית”. הוא שאל: האם ניתן לחייב אותם בתשלום הוצאות תחזוקת המעלית? או שמא רק מי שהיה בעד ההתקנה, צריך לשלם על תחזוקתה?

ובכן, התשובה לאותו לקוח הייתה – שלפי החוק, ניתן לחייב את אותם דיירים לשלם עבור תחזוקת המעלית, אך לא עבור התקנתה.

לפי החוק, על מנת להתקין מעלית בבית משותף, צריך הסכמה של 2/3 מהשכנים שלהם דירה. הסיבה לכך – היא הרצון של המחוקק להקל על דיירים בבתים משותפים בתהליך התקנת מעלית, והבנה כי מעלית בבית משותף מרובה קומות, היא צורך חיוני.

מי יכול להחליט על התקנת מעלית בבית המשותף?

כידוע, ישנם בניינים רבים בישראל שהם מרובי קומות, שאין בהם מעלית. כיום, מחייב החוק לבנות מעלית בכל בית משותף הגבוה מ-12 מ׳ (מעל 4 קומות) , אולם, עד תחילת שנות השמונים ניבנו מרבית הבתים ללא מעליות.

תהליך קבלת ההחלטה על התקנת מעלית, צריך להיות באסיפת דיירים, ובמסגרתה צריך להעלות לדיון, את ההצעה להתקין מעלית וכן להציג את עלויות התקנת המעלית.

אם שני שלישי מהשכנים מעוניינים, אזי ניתן להתקין מעלית, גם אם יש מתנגדים לכך, אולם רק בעלי הדירות המעוניינים בהתקנת המעלית נושאים בעלות התקנת המעלית, ואלה שלא מעוניינים בהתקנתה, לא ישלמו עבור עלויות ההתקנה שיכולות להיות משמעותיות.

אולם בכל הנוגע לעלויות התחזוקה, החוק מתייחס באופן שווה לכל הדיירים וקובע שכולם, ללא יוצא מן הכלל, צריכים לשאת בעלויות התחזוקה, גם אלו שלא עושים שימוש במעלית או אפילו מתנגדים לה.

הדבר דומה לבית משותף שיש בו גינה, וכל הדיירים נושאים בעלויות תחזוקתה, גם אלו שלא עושים בה שימוש או שלא רואים בה צורך.

יוצא אם כך, שלפי החוק – בעלויות התקנת המעלית, צריכים לשאת רק מי שהיה מעוניין במעלית, ולכן השכנים שלא מעוניינים במעלית לא צריכים לשלם עבור עלויות ההתקנה, שהן עלויות לא מעטות. אך בכל הנוגע לתחזוקה – כלל הדיירים צריכים לשלם.

בשל כך, גם דייר שלא השתתף בהתקנת המעלית, יכול לעשות בה שימוש, מפני שהוא משלם על תחזוקתה. אבל שימוש שכזה יכול לגרור תביעה מצד בעלי הדירות שהתקינו את המעלית – להשתתפות בעלות ההתקנה.

 

לסיכום:

המצב הוא אם כן קצת מסובך – מי שלא שילם על התקנת המעלית חייב לשלם על התחזוקה, אבל אם הוא יעשה שימוש במעלית הוא עלול להיתבע ע”י השכנים ששילמו על ההתקנה – הם עשויים לדרוש ממנו השתתפות בעלויות ההתקנה.

לתשומת ליבכם

המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כלליות בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. התוכן של אתר זה עשוי שלא לשקף התפתחויות משפטיות עדכניות, פסקי דין או הסדרים. צפייה באתר זה או פנייה למשרדנו אינם מקימים יחסי עורך דין-לקוח. נא לא לשלוח לנו מידע סודי עד למועד שבו נוצרו יחסי עורך דין-לקוח. אנו ממליצים לפנות לייעוץ של יועצים משפטיים מוסמכים המורשים בתחום השיפוט שלך לגבי כל בעיה משפטית שתהיה לך.